Jag vill visa dig att yoga är för oss alla; för någon ett sätt att motionera, för en annan en del av rehabilitering t ex vid ryggont, för en tredje stresshantering. Eller något helt annat. Oberoende vilket ditt syfte än är, hoppas jag vi möts på mattan.