Mobil Yoga Västnyland

Mobil Yoga Västnyland

Jag vill visa dig att yoga är för oss alla; för någon ett sätt att motionera, för en annan en del av rehabilitering t ex vid ryggont, för en tredje stresshantering. Eller något helt annat. Oberoende vilket ditt syfte än är, hoppas jag vi möts på...
Mobil Yoga Västnyland

Mobil Yoga Västnyland

Jag vill visa dig att yoga är för oss alla; för någon ett sätt att motionera, för en annan en del av rehabilitering t ex vid ryggont, för en tredje stresshantering. Eller något helt annat. Oberoende vilket ditt syfte än är, hoppas jag vi möts på...
Mobil Yoga Västnyland

Mobil Yoga Västnyland

Jag vill visa dig att yoga är för oss alla; för någon ett sätt att motionera, för en annan en del av rehabilitering t ex vid ryggont, för en tredje stresshantering. Eller något helt annat. Oberoende vilket ditt syfte än är, hoppas jag vi möts på...