Bokningsvillkor GULDKANT I TILLVARON PÅ SVARTÅ SLOTT 22-23.1-22

Allmänna bokningsregler

Bokad plats av kurs, behandling, privatlektion, workshop, event, resor eller utbildningar är bindande med ångerrätt enligt gällande lagstiftning. Bokning görs via hemsidan mobilyoga.fi. Observera att bokad plats till kurs, workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos oss. Vid frånvaro utgår full debitering.

Bokningar av workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betalda bokningar som är bindande och återbetalning kan endast ske vid enligt nedanstående villkorg. Alla priser innehåller en anmälningsavgift på 20 € som aldrig återbetalas.

När din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post. Ifall du valt att betala med annat medel än kredit- / debitkort är din bokning bekräftad först då bokningen är betald i sin helhet! Betala din bokning snarast möjligt enligt anvisningarna för att bekräfta din bokning.

Avbokningsvillkor för denna produkt

Avbokning minimi 20 vardagar innan bokningens start 100% återbetalning

Avbokning  10-20 vardagar innan bokningens start 50% återbetalning

Avbokning mindre än 10 vardagar innan bokningens start 0 % återbetalning.

Deltagande och försäkringar

Som kund är du medveten om att du deltar i allt program som Mobil Yoga Västnyland erbjuder frivilligt! Du är skyldig att bekanta dig med riskerna det innebär att delta och är kapabel till att överväga dina egna förutsättningar för att delta i aktiviteterna.

Som arrangör frigör sig Mobil Yoga Västnyland allt ansvar ifall det påverkar ditt hälsotillstånd eller du utsätts för olyckor under våra arrangemang.

Som kund är du även medveten om att olycksfalls-, rese- och eventeulla andra försäkringar alltid är på ditt eget ansvar.