Vem är jag?

Jag är yogalärare, RYT-200, från Villa Mandala i mars 2019. Jag brinner av iver att undervisa yoga för dig, du ’vanliga’ man eller kvinna, ung som gammal!

Vem är jag?

Mimmi Österlund

Vem är jag? Jag är yogalärare, RYT-200, från Villa Mandala i mars 2019. Jag brinner av iver att undervisa yoga för dig, du ’vanliga’ man eller kvinna, ung som gammal, oberoende av din kroppsstorlek, vighet eller andra oviktiga måttstockar. Jag vill visa dig att yoga är för oss alla; för någon ett sätt att motionera, för en annan en del av rehabilitering t ex vid ryggont, för en tredje stresshantering. Eller något helt annat. Oberoende vilket ditt syfte än är, hoppas jag vi möts på mattan.

Jag har 20 års erfarenhet av att instruera grupper, främst på gym. Är psykiatrisk sjukskötare till min grundutbildning och har många år jobbat med beroende som sjukdom.

Människan är en helhet, vår kropp och våra känslor påverkar varandra. T.ex. långvarig smärta påverkar sinnesstämningen och genom att lära dig påverka din sinnesstämning kan du lära dig hantera din smärta. Här kan yoga och meditation vara ett kraftfullt verktyg. Kroppen bär på smärta, spänningar som kan härstamma från obearbetade känslor så som besvikelse, sorg, ilska som lagrats i kroppen. Genom att med hjälp av yogan öka flödet i kroppen, kan prana ( livskraften) röra sig fritt och du känner hur du får mer utrymme och mindre spänningar i kroppen.

Våra egna tankar sätter krokben för oss i vardagen. Med hjälp av yogan som verktyg lär du dig att få ett avstånd till dina egna tankar och känslor. Du lär dig använda andningen som ett verktyg för att vara i det som är, att iaktta och känna igen destruktiva tankemönster och småningom ifrågasätta din reaktion och ditt agerande. Meditationen blir ditt verktyg med vars hjälp du gör medvetna val som du själv och din omgivning mår bra av!

Jag hittade yogan efter att under många år av ständigt jobbande (visserligen med två jobb jag trivdes väldigt bra med) kom till en punkt där jag kände att en ändring i livsstil var behövligt. Jag fann yin yoga som är en lugn, avslappnande yoga, totalt kravlös. Under flera år var yoga enbart lugnt och återhämtande för mig. Efterhand då kroppen och sinnet återhämtade sig, växte igen ivern att även göra mer dynamisk yoga. Idag är yogan en del av mitt dagliga liv. Allt från en stunds andningsövningar till mer avancerade asanas där jag utmanar mig själv. För mig handlar yoga mycket om balans. Balans av rörelse och vila. Av kroppsligt och själsligt. Göra och vara. I vårt västerländska samhälle beundras en fullspäckad kalender. Det är ett mått för hur duktiga och populära vi är. Personligen faller jag gång på gång i fällan att behöva vara duktig och att prestera. Yogan är ett verktyg för att finna ro i att jag duger som jag är och att inte ständigt behöva jämföra mig med andra.

Jag är själv uppväxt med missbruk. Att växa upp med missbruk innebär alltid ett trauma, men inverkar olika på olika människor. Kroppen minns trauma, även sådant som inte finns tillgängligt för dig på tankenivå. Jag har med hjälp av yogan kunnat arbeta med min andning och min kropp, vilket inverkat på mitt sätt att se på mig själv och min omgivning, på ett sätt som inte var möjligt enbart i terapi. Detta vill jag gärna hjälpa även dig att göra. Oavsett om du utsatts för trauma eller inte, finns det stor rikedom i att använda kroppen som verktyg! Andningen finns alltid med dig och den berättar alltid i realtid för dig hur du känner dig.

Jag är stolt över att jag valde att gå just Villa Mandalas utbildning, för Mia Jokiniva. Jag vågar påstå att det är en av Finlands mest seriösa yogalärarutbildningar. Vår utbildning har innehållit mycket anatomi men även yogahistoria och filosofi. En bra grund att fortsätta utbilda mig från. Jag har redan valt att fortsätta studierna, med 350 h till, till yogaterapeut. Jag beräknas bli färdig yogaterapeut sommaren 2021.

Som yogaterapeut har jag större beredskap att jobba enskilt med kunder. Det kan vara fråga om särskilda hälsohinder, så som olika kroppsliga symptom eller t ex utbrändhet. Det kan också vara fråga om att du hellre jobbar enskilt med ett eget program än deltar i gruppsessioner, ex pga ångest eller panikstörning.

Varför skall du välja just mig som din yogalärare? För att jag sätter din säkerhet framom allt annat! Jag är klar och tydlig då jag instruerar. Gör mitt yttersta för att du skall känna dig välkommen, trygg och accepterad i gruppen. Precis som du är. Dessutom har jag har jobbat i över 20års tid med människor. Min styrka är att lyssna, se dig för den du är och möta dig på din egen nivå. Jag anstränger mig för att ge dig ”någonting mer” än bara asanas. Det är inget fel i att du yogar enbart för att få en stark och smidig kropp. På mina timmar för jag in något av yogafilosofins eller traditionella kinesiska medicinens tankar. Du tar till dig det som tilltalar dig. Det andra har du frihet att lämna bort.

Våga leva!
Mimmi