ONLINE YOGA PAKET 12.4-9.5 2021 totalt 15 lektioner

120,00 

Online yoga 15 lektioner v 15-18

I lager

Kategori:

Beskrivning

Här är yogapaketet för dig som förbinder dej till din yogaträning och vill delta i hela 15 lektioner av totalt 20. Du väljer själv vilka du INTE vill delta i och meddelar detta i samband med anmälningen.

Måndag 12.4 kl 17.00-18.15 Vinyasa flow
Tisdag 13.4 kl 6.45-7.30 Mjukt flöde, andningsövningar och medveten närvaro
Onsdag 14.4 kl 17.30-19.00 Yin&Yang
Torsdag 15.4 kl 19.00 – 20.15 Yin
Lördag 17.4 kl 9.00-10.15 Yin & Yang

Tisdag 20.4 kl 18.00-19.15 Vinyasa flow
Onsdag 21.4  kl 17.30-19.00 Yin&Yang
Torsdag 22.4 kl 19.00-20.00 Andning och Kroppsscanning
Fredag 23.4 kl 6.30-7.30 Morgonflöde
Söndag 25.4 kl 19.00-20.15 Yin Tonics: Hormonbalans

Måndag 26.4 kl 17.00-18.15 Vinyasa flow
Tisdag 27.4 kl 6.45-7.30 Mjukt flöde, andningsövningar och medveten närvaro
Onsdag 28.4 kl 17.30-19.00 Yin&Yang
Torsdag 29.4 kl 19.00-20.15 Yin
Söndag 2.5 kl 18.00-19.15 Yin&Yang

Måndag 3.5 kl 19.00-20.15 Yin
Tisdag 4.5 kl 17.00-18.15 Vinyasa flow
Onsdag 5.5 kl 17.30-19.00 Yin & Yang
Torsdag 6.5 kl 18.00-19.15 Vinyasa flow
Fredag 7.5 kl 6.30-7.30 Morgonflöde

Vad innehåller de olika lektionerna?

Vinyasa flow och Yin yoga: se under fliken yoga

Andning och medveten närvaro: Genom olika andningsövningar påverkar vi energin i vår kropp och balanserar nervsystemet. Efter övningarna blir vi sittande med oss själva och vänder vår uppmärksamhet inåt. Genom att vara tillåtande och acceptera vårt tankeflöde och våra förnimmelser just sådana som de är i stunden kan en följd vara att vi känner oss mer lugna och har lättare att koncentrera oss under resten av dagen.

MBSR ( Mindfulness Baserad Stress Reduktion) är en metod som utvecklats av Jon Kabat- Zinn som visat sig ha stor inverkan vid kronisk värk, ångest och depressioner. Mindfulness är inte en metod utan ett sätt att vara. Mindfulness är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i ögonblicket. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av det som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Morgonflöde: Vi väcker kropp och sinne med ett mjukt flöde som passar de flesta. Kräver ingen tidigare erfarenhet av yoga. Innehåller ibland andningsövningar. Du får ökad energi som du har nytta av resten av dagen.

Yin&Yang: Innehåller element av både dynamisk och lugn stretchande yoga

Kroppsscanning: En metod i medveten närvaro (se ovan)

Yin Tonics® är ett program som stärker motsatsen till görande, stress och aktivitet, dvs lugn, långsamhet och återhämtning. Yin tonics® består av olika program som i sin helhet riktar sig till att på ett systematiskt sätt stärka kropp-sinne.  Istället för enskilda meridianer påverkas en helhet av meridianlinjer, inre organ och akupunktur punkter samt med hjälp av indiska och kinesiska tonifieringstekniker nå resultat av mer vårdande natur.Vi använder oss av metoder från traditionell kinesisk medicin samt yoga. Vi lugnar oss i olika yin yoga positioner, gör andnings- och koncentrationsövningar samt bekantar oss med akupressur och guascha.

Hormonserien är anpassad för att stöda både mäns och kvinnors hormonbalans. Största orsak till hormonrubbningar är stress. Serien passar kvinnor som har utmaningar med fertalitet eller övergångsålder, för att upprätthålla balans i menscykeln eller minska tillhörande symptom, så som PMS besvär, smärtsam eller oregelbunden menstruation. Serien passar också män i preventivt syfte eller män som besväras av urologiska besvär, då serien inverkar mångsidigt både kroppsligt och via qi på prostata och urinvägar. Serien inverkar även allmänt på livskraften via njurarnas energi.