Gå direkt till innehållet

Allmänna bokningsregler

Bokad plats av kurs, behandling, privatlektion, workshop, event, resor eller utbildningar är bindande med ångerrätt enligt gällande lagstiftning. Bokning görs via hemsidan mobilyoga.fi. Observera att bokad plats till kurs, workshop, event, resor eller utbildningar är garanterad först när betalning registrerats hos oss. Vid frånvaro utgår full debitering.

Avbokningar måste ske 14 dagar innan det att bokningen är beräknad att börja. Återbetalning därefter kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg eller enligt nedanstående information.

Bokningar av workshops, event, resor, utbildningar eller kurser är betalda bokningar som är bindande och återbetalning kan endast ske vid skada eller sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Alla priser innehåller en anmälningsavgift på 20 € som aldrig återbetalas.

När din bokning är gjord via hemsidan får du en bokningsbekräftelse via e-post. Ifall du valt att betala med annat medel än kredit- / debitkort är din bokning bekräftad först då bokningen är betald i sin helhet! Betala din bokning snarast möjligt enligt anvisningarna för att bekräfta din bokning.

Avbokningar vid andra fall än sjukdom/skada:

14 dagar innan det att bokningen är beräknad att börja: 100% av det totala priset återbetalas, förutom en fast bokningsavgift på 20 €.

14-3 dagar innan det att bokningen är beräknad att börja: 50 % av det totala priset återbetalas.

Ifall avbokning sker mindre än tre dagar innan det att bokningen är beräknad att börja sker ingen återbetalning.

Observera att din plats inte är personlig, utan du har möjlighet att överlåta platsen till någon annan ifall du så önskar.

Ifall Mobil Yoga Västnyland av någon orsak är tvungen att avboka, återbetalas naturligtvis 100% av priset till kunden. I detta fall strävar vi till att meddela och återbetala kunden så fort som möjligt.

Deltagande och försäkringar

Som kund är du medveten om att du deltar i allt program som Mobil Yoga Västnyland erbjuder frivilligt! Du är skyldig att bekanta dig med riskerna det innebär att delta och är kapabel till att överväga dina egna förutsättningar för att delta i aktiviteterna.

Som arrangör frigör sig Mobil Yoga Västnyland allt ansvar ifall det påverkar ditt hälsotillstånd eller du utsätts för olyckor under våra arrangemang.

Som kund är du även medveten om att olycksfalls-, rese- och eventeulla andra försäkringar alltid är på ditt eget ansvar.