Gå direkt till innehållet

Dataskyddsbeskrivning 

Registeransvarig

Firma Micaela Österlund
Ingå Kustvägen 181
10160, Degerby
FO-nummer 1965612-2
+358 50 517 4224
mobilyogavastnyland@gmail.com

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Micaela Österlund
+358 50 517 4224
mobilyogavastnyland@gmail.com

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med att behandla personuppgifter är att kommunicera med kunder, upprätthålla kundrelationer, marknadsföring m.m.

Registrets datainnehåll

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

  • persons namn
  • företag/organisation
  • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, adress)
  • IP-adress till nätanslutningen
  • geografisk plats
  • webbläsartyp och -version
  • operativsystem
  • information om beställda tjänster och deras ändringar
  • faktureringsuppgifter
  • övrig information relaterade till kundrelationen och beställda tjänster.

Regelmässiga uppgiftskällor 

De uppgifter som ska sparas i registret inhämtas från kunden, t.ex. Från meddelanden som skickas via webbformulär, via e-post, telefon, via sociala medietjänster, kontrakt, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Information lämnas inte regelbundet ut till andra parter. Information kan publiceras i den utsträckning som överenskommits med kunden.

Översändning av uppgifter utanför EU eller EES 

Uppgifter kan även överföras av den registeransvarige utanför EU eller EES.

Registrets skyddsprinciper 

Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. När registerdata lagras på Internetservrar sköts den fysiska och digitala datasäkerheten för deras hårdvara i enlighet därmed. Registraren säkerställer att lagrad data samt serveråtkomsträttigheter och annan data som är avgörande för säkerheten för personuppgifter hanteras konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning det är.

Granskningsrätt och rätten att kräva rättelse av uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som finns lagrade i registret och att kräva rättelse av eventuella felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter. Om en person vill kontrollera de uppgifter som finns lagrade om hen eller kräva rättelse ska begäran skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning.

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter 

En person i registret har rätt att begära att personuppgifter om honom tas bort från registret (”rätt att bli glömd”). De registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, som att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Om det behövs kan registratorn be den som begär det att styrka sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning.

Användning av kakor

Kakor (eller cookies) är små textfiler som lagras av din webbläsare. Enligt lagen kräver kakorna användarnas samtycke i de fall där kakorna kan påverka användarnas integritet.

Kakor kan inte skada dina program eller din utrustning och de varken läser annan information från din enhets hårddisk eller sprider virus.

Läs mer om kakor på Traficom: https://www.traficom.fi/sv/var-verksamhet/reglering-och-tillsyn/kakor