Siiryy suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Firma Micaela Österlund
Ingå Kustvägen 181
10160, Degerby
FO-nummer 1965612-2
+358 50 517 4224
mobilyogavastnyland@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Micaela Österlund
+358 50 517 4224
mobilyogavastnyland@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Rekisterin tietosisältö

Seuraavanlaisia henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

  • henkilön nimi
  • yritys/organisaatio
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • verkkoyhteyden IP-osoite
  • maantieteellinen sijainti
  • selaimen tyyppi ja versio
  • käyttöjärjestelmä
  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
  • laskutustiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Evästeiden käyttö

Evästeet (tai cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan verkkoselaimeesi. Laki vaatii suostumuksen kysymistä evästeiden käyttöön tapauksissa, joilla voi olla vaikutusta käyttäjän yksityisyyteen.

Evästeet eivät voi vahingoittaa ohjelmistoja tai laitteitasi, eivätkä ne lue muita tietoja laitteesi kiintolevyltä tai levitä viruksia.

Lue lisää evästeistä Traficomista: https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet