Gå direkt till innehållet

Vem är jag?

Jag heter Micaela Österlund, men flera känner mig som Mimmi. Jag är född och uppvuxen i Ingå och efter en sväng på tjugo år i Ekenäs har jag återvänt till mina hemtrakter.

Någongång under 2009 kom jag till en punkt där jag kände att en livsstilsförändring var nödvändig. Jag hade alltför länge jobbat alltför mycket och livet prövade med jobbiga händelser. Jag fann yinyogans kravlösa varande. Något som kändes som bomull för kropp och knopp, som tidigare fått utstå fysiskt utmanande träning, stora prestationskrav och ett psykiskt betungande jobb.

Under flera år var yoga enbart återhämtande för mig. I takt med min återhämtning växte ivern att göra även mer dynamisk yoga. Idag är yogan en del av mitt dagliga liv. Allt från en stunds andningsövningar till mer avancerade asanas där jag utmanar mig själv. För mig handlar yoga om balans. Balans av rörelse och vila. Av kroppsligt och själsligt. Göra och vara. I vårt västerländska samhälle beundras en fullspäckad kalender. Det är ett mått för hur duktiga och populära vi är. Personligen faller jag fortfarande ibland i fällan att behöva vara duktig och att prestera. Yogan är mitt verktyg med vars hjälp jag finner ro i att jag duger som jag är och att inte behöva jämföra mig med andra.

Jag växte upp med missbruk i familjen.

Att växa upp med missbruk innebär alltid ett trauma, men det inverkar olika på olika människor. Kroppen minns trauma, även sådant som inte finns tillgängligt för dig på tankenivå. Jag har med hjälp av yogan kunnat arbeta med min andning och min kropp, vilket inverkat på mitt sätt att se på mig själv och min omgivning. För mig har rädslan varit en följeslagare genom hela livet och det är först då jag närmat mig den via kropp och andning som jag kunnat förändra mina reaktioner. Vi behöver förstå att hjärnan är utvecklad för överlevnad och den söker faror i omgivningen för att hjälpa oss. Länge kände jag skam eller ilska över mina reaktioner tills jag förstod varför jag reagerade som jag gjorde. Att använda mig av kroppen som redskap i stället för enbart samtalsterapi gjorde att jag kunde öka kroppens trygghet och läkandet började ske biologiskt på cellnivå. Vi är ofta duktiga att verbalisera och förstå saker intellektuellt, men kroppens autonoma nervsystem kan vi inte befalla. Vi behöver hjälpa hjärnan att sluta ge larm om fara, och där är vårt kraftigaste verktyg vår andning.

Jag påbörjade yogalärarutbildningen med tanke på min egen utveckling, men sakta väcktes drömmen att sprida vidare den nytta och livsförbättring jag själv fått av yogan. Redan våren 2019 startade jag upp mitt företag Mobil Yoga Västnyland. Min tanke var att jag vill nå ut till kunderna där kunderna finns. Sprida yogan ut i byarna på landet så att kunderna kan spara både tid och pengar genom att inte behöva köra långa sträckor till yogasalar.

Det gav mig blodad tand och jag har nu vidareutbildat mig till yogaterapeut för att ha mer beredskap att jobba även enskilt med kunder med olika slag av hälsohinder.

Jag brinner för att hjälpa dig som lider av trauma, ångest, sömnsvårigheter, beroenden av olika slag, medberoende, nedstämdhet och utbrändhet. Detta ligger mig varmt om hjärtat för att jag delvis har egen erfarenhet av det och även för att jag hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med just den problematiken.

I februari 2021 lämnade jag min fasta anställning inom missbrukarvården och satsade på att bli företagare på heltid. Jag studerade samtidigt till NLP coach och tillsammans med min grundutbildning som sjukskötare och yogaterapeut kände jag att Mobil Yoga Västnyland fick ett nytt innehåll och ny innebörd. Yoga betyder förening och jag kombinerar nu terapeutiska sjukskötarsamtal med psykofysiska metoder och målinriktad coaching för att effektivt kunna hjälpa dig att ”må ditt bästa”.

Under coronaepidemin fick även ordet mobil en annan innebörd då jag jobbade enbart online. Detta har jag fortsatt med i viss utsträckning för att många upplever det som lättillgängligt och bekvämt. På detta sätt har min kundkrets även vidgats utanför Västra Nylands gränser.

Varför skall du välja just mig för terapeutiska samtal eller som yogalärare?

Jag har jobbat i över 20års tid med människor. Min styrka är att lyssna, att se dig för den du är och att möta dig just där du befinner dig i din process. Jag gör mitt yttersta för att du skall känna dig välkommen, trygg och accepterad om du deltar i en gruppaktivitet. Jag är klar och tydlig då jag instruerar. Jag sätter din säkerhet framom allt annat. Jag anstränger mig att ge dig ”någonting mer” än bara asanas (positioner) på mina yogatimmar. Det är inget fel i att du yogar enbart för att få en stark och smidig kropp. På mina timmar för jag in något av yogafilosofins eller den traditionella kinesiska medicinens tankar. Du tar till dig det som tilltalar dig.

Sjukskötare, studerar till psykoterapeut

Min grundutbildning är sjukskötare med inriktning i psykiatri, utexaminerades 1998. Jag har lång erfarenhet av terapeutiska samtal både inom psykiatri och missbrukarvård. Jag är van att jobba med människor som lider av olika hälsohinder så som ångest, sömnlöshet, missbruk, medberoende, nedstämdhet, låg energi. Människor som alla önskar förändring i sitt mående. Jag har tillstånd att producera sjukvårdstjänster av Regionalförvaltningsverket. Hösten 2023 har jag inlett mina studier till psykoterapeut (kognitiv beteendeterapi) och förväntas slutföra dem våren 2027. Inom ramen för mina studier är jag i behov av övningsklienter. Kontakta mig vid intresse så berättar jag mera.

Yogalärare och yogaterapeut

Jag blev certifierad yogalärare från Villa Mandala våren 2019 med Mia Jokiniva som huvudlärare. Jag fortsatte mina studier i Villa Mandala och sedan oktober 2021 kan jag titulera mig som yogaterapeut (totalt 550h).

TAY- 70 – Traumaanpassad yoga

Våren 2024 slutförde jag mina grundstudier i traumaanpassad yoga med Josefin Wikström (Sverige).

Jag har fortsatt studierna med TAY- 130 under sommar/hösten 2024.

NLP Practitioner och master

Våren 2021 blev jag certifierad NLP Practitioner coach och 2022 NLP master med lärare Jeanette Szymanski.

Instruktör i medveten andning

Sedan januari 2021 är jag certifierad instruktör i medveten andning från Sorena med Anders Olsson som lärare.

Mindfulnessinstruktör

I januari 2020 blev jag certifierad lärare i MBSR enligt Center of Mindfulness med Katarina Lundblad som lärare.

Basstudier i kroppsorienterad psykoterapi

Våren 2017 avlagt 25sp i basstudier i kroppsorienterad psykoterapi.

NADA öron akupunktur

Jag har jobbat med Nada öron akupunktur sedan 2014.