Gå direkt till innehållet

Övriga tjänster

NADA Öronpunktur

Du har möjlighet att pröva på akupunktur i öronen som ett komplement till yoga och andningsövningar eller som enskild metod. NADA fempunkts öron akupunktur går ut på att vi stimulerar fem olika områden i öronen som inverkar helhetsmässigt. NADA inverkar lugnande, avslappnande, minskar stress, klargör tankar och sinne. Du kan ha hjälp av akupunkturen för att förbättra din sömn, minska värk, öka energi och förbättra livsstyrka. NADA öron akupunktur hjälper även vid abstinenssymptom och beroendeproblematik.

NADA öron akupunktur ger jag till enskilda personer eller i smågrupper. Jag guidar dig genom en meditation i början av sessionen och efter den kan du välja total tystnad eller lugnande musik medan du sitter eller ligger kvar med nålarna. Total tid för sessionen är 60min om inget annat önskas.

Akupunkturen sker hemma hos dig eller hemma hos mig, utgående från ditt eget önskemål.

Medveten andning

Andningen är självklar. De flesta av oss tror att vi andas på ett bra sätt. Vi andas ca 25 000 andetag/dygn. Att vi klarar oss endast några minuter utan att andas vet vi alla. Men få av oss är medvetna om att HUR vi andas påverkar varje liten del av vårt liv; vår kropp, våra tankar och våra känslor.

De allra flesta av oss har potential att förbättra vår andning. Vi andas dels genom munnen, vilket leder till syrebrist, som gör att vi andas fortare. Därtill håller vi andan, ex sömnapné, men också dagtid ex vid datorjobbande. Varför gör vi det? Ex gravida kvinnor är i riskzonen att få försämrad andning då graviditeten rent fysiologiskt påverkat andningen (fostret tar plats så att diafragman inte kan röras som den bör göra). Därtill påverkar spänningar och känslor hur vi andas. Knyt din näve hårt och se vad som händer med andningen. Hur påverkades ditt synfält? Slappna av i handen och iaktta vad som nu händer.

Många av oss spenderar stora summor pengar i vår jakt på bättre hälsa, sova bättre, gå ner i vikt, få mer energi. Men faktum är att vi redan har nyckeln till alla dessa inom oss – nämligen vår andning. Medveten andning är en helhetsförståelse för hur viktiga våra andningsvanor är ur alla aspekter i vårt liv.

Har du sömnproblem? Snarkar du?

Är du stressad? Går hjärnan ofta på högvarv?

Har du låg energi och uthållighet?

Högt blodtryck eller andra hjärt-/kärlproblem

Är du ofta rädd, orolig, nervös?

Andas du häftigt när du tränar?

Nedsatt sexuell förmåga?

Övervikt? Sötsug?

Problem med smärta och värk?

Återkommande halsinfektioner/täppt näsa?

Har du svårt att samarbeta/hamnar ofta i konflikter?

Om du svarade ja på någon av ovanstående frågor kan du uppleva stora hälsovinster genom att förbättra dina andningsvanor!

På vilket sätt hänger dessa hälsoproblem ihop med din andning?

Sömnproblem: Eftersom vi sover en tredje del av vårt liv, har vår sömnkvalité stor inverkan på vårt liv. Hur vi andas är avgörande för en god natts sömn och vår kropps förmåga att läka, reparera och återhämta sig. Munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar, vilket ger syrebrist.

Hjärt/kärlproblem: Hjärtat sitter mitt emellan lungorna och hjärtats rytm följer andningsrytmen. Om andningsfrekvensen är hög är också pulsen ofta hög. En spänd, orytmisk och stressad andning ger ett spänt, stressat, orytmiskt hjärta. Det är vanligt att människor med högt blodtryck och arytmi överandas.

Övervikt, låg energi: Fett förbränns endast i närvaro av syre. Vid ineffektiv andning minskar syresättningen och vi tvingas använda mer socker som bränsle (vi har små socker depåer i kroppen, vilket leder till att det snabbt tar slut och vi upplever sockersug). Med syre utvinns upp till 16 ggr mer energi ur samma mängd näring!

Astma: Sjukdom som drabbar luftvägarna. I princip alla astmatiker hyperventilerar (överandas). Tre studier på Nya Zeeland visade på 66-95%ig minskning av luftrörsvidgande medicin och 41-50%ig minskning av inflammationshämmande mediciner (kortison) när deltagarna förbättrade sina andningsvanor.

Stress/Koncentration: När vi upplever stress blir andningen också stressad. Bästa sättet att ta kontroll över den inre stressen är att ta kontroll över din andning. Försämrade andningsvanor ger syrebrist och hjärnan är det organ som tar mest stryk av syrebrist. Det nedsätter vår förmåga att fatta kloka beslut, koncentrera oss, fokusera, kommunicera och samarbeta.

Smärta/Värk: När vi håller andan eller andas snabbt förstärker vi smärtan. Vid ytlig andning tvingas hjälpmusklerna i bröstkorg, rygg, nacke och hals att jobba hårdare. Då de inte är gjorda för detta, blir de trötta och spända.

Sämre sexliv: Det finns nära koppling mellan förmågan att andas genom näsan och sexuell njutning och sexuell lust hos både män och kvinnor. Kvävemonoxid (NO) som bildas i stora mängder i näsans bihålor har en kärlvidgande effekt i kroppen. Utvecklingen av Viagra kunde ske tack vare förståelsen för NO och dess kärlvidgande effekt.

Detta var några exempel på vad du kan få hjälp med om du förbättrar din andning.

Du har möjlighet att träna din andning enskilt eller delta i någon av de grupper vi ordnar. Ta kontakt för mer info.

Medveten närvaro

MBSR ( Mindfulness Baserad Stress Reduktion) är en metod som utvecklats av Jon Kabat- Zinn som visat sig ha stor inverkan vid kronisk värk, ångest och depressioner. Mindfulness är inte en metod utan ett sätt att vara. Mindfulness (medveten närvaro) är ett medvetet observerande, icke-värderande och accepterande av det som händer i ögonblicket. Istället för att ryckas med av t.ex. smärtförnimmelser, oro och katastroftankar lär man sig att förhålla sig som en deltagande observatör av tankar, känslor och av det som känns i kroppen. Detta underlättas av meditation där man övar sin förmåga att rikta och behålla uppmärksamheten.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet.

Ta kontakt för mer information.